Control reprodutivo Imprimir
xivet - xivet

A eficiencia reprodutiva é un elemento clave para mellorar a rendabilidade final das explotacións gandeiras onde un estricto control reprodutivo axudará a aumentar a producción.

En todas as explotacións, sobre todo en aquelas de tamaño medio e grande, e preciso levar un rexistro do estado dos animais e das intervencións practicadas (eventos reproductivos e sanitarios). Os profesionais deben de contar con ferramentas informáticas que faciliten, para cada explotación que xestionan, aspectos básicos como:

  • Xestión dos ciclos reprodutivos.
  • Identificación do estado dos animais.
  • Rexistro de eventos nas distintas fases dos ciclos reproductivos.
  • Control de enfermidades e tratamentos.
  • Emisión de receitas en papel oficial.
  • Xestión de almacen e botiquíns.
  • Facturación a clientes e cooperativas.